Thư viện tài liệu trực tuyến Việt Nam (26)

Hiện 1 - 15 của 26
 • hợp đồng dịch vụ

  ATA

  Tháng Mười Một 8, 2018

  265

  20

  Tải về
 • ATA

  Tháng Mười Một 7, 2018

  19

  5

  Tải về
 • Đề cương môn học Lý thuyết tổ chức trình bày: Tổ chức và lý thuyết tổ chức; Chiến lược, thiết kế và hiệu quả của tổ chức; Cấu trúc cơ bản của tổ chức; Môi trường bên ngoài của tổ chức; Các mối quan hệ liên tổ chức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ATA

  Tháng Mười Một 9, 2018

  87

  0

  Tải về
 • Mặc dù khu bảo tồn biển (KBTB) đã tồn tại ở Việt Nam hơn 10 năm nay và đã có một vài đánh giá độc lập về khía cạnh sinh học hay xã hội, tuy nhiên vẫn còn rất thiếu các đánh giá toàn diện về hiệu quả quản lý của KBTB. Bài báo này sẽ cung cấp một hệ thống các chỉ số được xây dựng bởi Pomeroy và các cs (2004) cho việc đánh giá KBTB. Ưu điểm của hệ thống chỉ số này là có thể đánh giá toàn diện hiệu quả quản lý KBTB cả trên…

  ATA

  Tháng Mười Một 8, 2018

  173

  28

  Tải về
 • Bài viết này nhằm cho chúng ta tìm hiểu về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp theo tiếng anh là “Mergers and Acquisitions”nay được gọi tắt là M&A như thế nào? Những mục đích và cơ sở pháp lý của việc mua bán và sáp nhập doanh nghiệp qua những thành tựu và hạn chế tại Việt Nam giai đoạn từ 2005 đến 2013.

  ATA

  Tháng Mười Một 1, 2018

  43

  22

  Tải về
 • Bài viết này nghiên cứu sự tác động của quá trình tự do hóa tài chính và vai trò của yếu tố chất lượng quản trị quốc gia đối với hiệu quả hoạt động của 37 ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2003-2014. Qua đó đóng góp giải pháp phù hợp nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh.

  ATA

  Tháng Mười Một 2, 2018

  18

  2

  Tải về
 • Bài báo đề xuất một số khái niệm về các đại lượng tài chính cơ bản trong hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN), nghiên cứu chi tiết về nội hàm các đại lượng để phục vụ cho công tác đo lường. Cùng với các khái niệm, các phương pháp đo lường tài chính trong hoạt động KH&CN cũng được xem xét để có thể tính toán chính xác các tổng đầu tư, tổng chi cho hoạt động KH&CN của quốc gia. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  ATA

  Tháng Mười Một 1, 2018

  6

  0

  Tải về
 • Bài viết tìm hiểu hiện trạng, nguyên nhân và đề ra cách thức thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội khu vực Đông Bắc. Tác giả sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu thứ cấp từ các báo cáo kinh tế, báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI), niên giám thống kê của các tỉnh trong khu vực Đông Bắc năm 2016. Đồng thời, các bài báo có nội dung liên quan đến liên kết vùng cũng được tác giả sử dụng…

  ATA

  Tháng Mười 30, 2018

  7

  2

  Tải về
 • Bài viết tập trung phân tích tác động và ngưỡng cấu trúc vốn nói chung và theo kỳ hạn nói riêng đến giá trị doanh nghiệp (GTDN) cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

  ATA

  Tháng Mười 30, 2018

  32

  0

  Tải về
 • Nghiên cứu này nhằm xem xét ảnh hưởng chính sách tiền tệ và tài khóa đến thị trường chứng khoán ở Anh, Mỹ, và Đức. Chính sách tiền tệ không nên tách rời chính sách tài khóa, và ngược lại, vì theo như các lập trường cá nhân, và sự tác động qua lại giữa chúng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và do đó, chúng cũng ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán, đây là vấn đề mà chúng ta đang tranh cãi.

  ATA

  Tháng Mười Một 2, 2018

  719

  139

  Tải về
 • Ebook Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoáng trình bày những mẫu chuyện và những trải nghiệm sâu sắc của một nhà giao dịch chứng khoán. Mời các bạn tham khảo!

  ATA

  Tháng Mười Một 1, 2018

  9

  0

  Tải về
 • Ebook "Sách lược đầu tư của W.buffet" tổng kết lại một cách sinh động bí quyết đầu tư của huyền thoại cổ phiếu W.buffet. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

  ATA

  Tháng Mười Một 1, 2018

  112

  11

  Tải về
 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 4 giới thiệu đến người học phần báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Qua nội dung có trong bài giảng, người học có thể nhận biết các yếu tố trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hiểu rõ mục đích và nội dung của báo cáo kết quả kinh doanh, nhận diện mối quan hệ giữa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán. Bên cạnh đó, bài giảng cò giúp các bạn hiểu rõ nguyên tắc, cơ sở lập và phương…

  ATA

  Tháng Mười 30, 2018

  5

  1

  Tải về
 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 giúp người học hiểu về báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, thông tin và ý nghĩa thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ATA

  Tháng Mười 30, 2018

  5

  0

  Tải về
 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 trình bày những vấn đề chung về bản thuyết minh báo cáo tài chính: Khái niệm, mục đích, nguyên tắc lập và trình bày, cơ sở lập bản thuyết minh báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, bài giảng còn giời thiệu đến người học nội dung và phương pháp lập bản thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ATA

  Tháng Mười 30, 2018

  22

  0

  Tải về