Blog

ATA
Tháng Mười Một 27, 2018
Không có phản hồi

Vì sao cần liên hệ và thực hiện giao dịch qua ketoan365?

Sau khi chọn được kế toán viên, khách hàng cần nạp tiền cho dự án để tạo cam kết làm việc với kế toán viên. Việc nạp tiền sẽ đảm bảo tính xác thực của dự án, tạo được sự tin tưởng cho kế toán viên, đồng thời khích lệ tinh thần trách nhiệm của kế toán viên với dự án hơn.

Sau khi dự án được nạp tiền, khách hàng và kế toán viên cần sử dụng hệ thống tin nhắn của ketoan365 để làm việc. ketoan365 không khuyến khích khách hàng và kế toán viên trao đổi ngoài hệ thống vì những rủi ro mà nó có thể mang lại trong quá trình làm việc. Mọi thỏa thuận giữa khách hàng và kế toán viên cần được xác nhận trong trang tin nhắn để ketoan365 nắm được. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, toàn bộ hệ thống tin nhắn sẽ là căn cứ góp phần bảo vệ tối đa quyền lợi của hai bên.

Nếu dự án không được giao dịch qua ketoan365, khách hàng và kế toán viên làm việc ngoài hệ thống, cam kết làm việc giữa khách hàng và kế toán viên sẽ không được tạo, giữa khách hàng và kế toán viên không có bất kì ràng buộc nào. Khi có tranh chấp xảy ra, ketoan365 sẽ không có đủ căn cứ để hỗ trợ bảo vệ quyền lợi được cho khách hàng và kế toán viên.