Blog

ATA
Tháng Mười Một 27, 2018
Không có phản hồi

Làm thế nào để nhận diện một tài khoản uy tín trên ketoan365?

Làm thế nào để nhận diện một tài khoản uy tín trên ketoan365?

1 – NHẬN DIỆN KHÁCH HÀNG UY TÍN
Mức độ uy tín của khách hàng được đánh giá thông qua 2 tiêu chí:

  • Phản hồi từ kế toán viên mà khách hàng đã từng hợp tác trên ketoan365.
  • Số tiền khách hàng đã sử dụng để thuê kế toán viên thực hiện các dự án trên ketoan365.

2 – NHẬN DIỆN Kế TOÁN VIÊN CHẤT LƯỢNG
Mức độ uy tín của kế toán viên được đánh giá thông qua 2 tiêu chí:

  • Phản hồi từ khách hàng mà kế toán viên đã từng hợp tác trên ketoan365: Gồm lời nhận xét và số lượng sao.
  • Dấu xác thực hồ sơ của ketoan365: ketoan365 dựa vào một số tiêu chí để chứng thực hồ sơ của kế toán viên.

Tất cả các dấu hiệu nhận diện một tài khoản uy tín trên ketoan365 đều được hiển thị trong trang hồ sơ của người dùng.

Để đảm bảo dự án được hỗ trợ một cách tốt nhất, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra trong quá trình làm việc, khách hàng và kế toán viên cần thực hiện dự án theo đúng quy trình của ketoan365.