Hướng dẫn khách hàng liên hệ trực tiếp

Các bước thực hiện để liên hệ trực tiếp với kế toán viên mà bạn muốn.

1 Vào mục tìm kế toán viên

Bấm vào nút “Kế toán viên” hiển thị trên thanh Menu.

Ảnh chụp Màn hình 2018-11-23 lúc 08.45.18

2 Danh sách các ứng viên

Khi vào mục Tìm kế toán viên, bạn sẽ thấy danh sách các kế toán viên như hình sau:

Ảnh chụp Màn hình 2018-11-23 lúc 08.55.51

Bấm vào kế toán viên mà bạn muốn liên hệ, sau đó bấm nút “Mời tôi” như hình sau để mời ứng viên vào các dự án của bạn:

Ảnh chụp Màn hình 2018-11-23 lúc 08.59.55

Sau đó chọn dự án mà bạn muốn mời kế toán viên đó vào và bấm nút “Mời

Ảnh chụp Màn hình 2018-11-23 lúc 09.07.16

Sau khi bạn hoàn thành các bước trên, thông báo sẽ được gửi tới kế toán viên để mời họ vào dự án của bạn bạn.

Đăng việc để thuê kế toán viên làm việc ngay!