Hướng dẫn kế toán viên liên hệ với khách hàng

Kế toán viên có thể dễ dàng liên hệ với khách hàng qua hệ thống của ketoan365.

Kế toán viên và khách hàng sẽ liên hệ với nhau chủ yếu qua hệ thống tin nhắn do ketoan365 cung cấp. Hướng dẫn này sẽ giúp kế toán viên sử dụng hệ thống tin nhắn đó đúng cách.

Trên ketoan365, chỉ khách hàng mới có thể chủ động liên hệ trước với kế toán viên. Nếu khách hàng liên hệ với bạn, bạn sẽ nhận được thông báo như hình dưới đây:

Ảnh chụp Màn hình 2018-11-23 lúc 09.45.36

Khi bấm vào thông báo thì sẽ hiện ra như hình dưới đây :

Ảnh chụp Màn hình 2018-11-23 lúc 09.48.33

Bạn có thể dùng hệ thống tin nhắn trên để trao đổi và gửi sản phẩm cho khách hàng. Có 2 cách để gửi sản phẩm cho khách hàng .

Đăng việc để thuê kế toán viên làm việc ngay!