Hướng dẫn kế toán viên hoàn thiện hồ sơ

Một trang hồ sơ chuyên nghiệp có thể giúp kế toán viên giành được nhiều công việc.

Đầu tiên, bạn vào mục Thông tin của tôi trên menu như hình dưới đây:

qqq

1 Hoàn thiện hồ sơ

Hãy cập nhật đầy đủ, chính xác những thông tin được yêu cầu trong mục này như hình dưới đây.

q1
q2

Sau đó bấm nút Lưu  để lưu những thông tin bạn đã cập nhật.

q2

2 Đề xuất thuyết phục khách hàng

Để thêm mới hồ sơ năng lực bằng cách bấm vào Thêm mới .

Ảnh chụp Màn hình 2018-11-23 lúc 11.08.57

Để thêm mới kinh nghiệm làm việc bằng cách bấm vào Thêm mới .

aaaaaaaaaaaa

Đăng việc để thuê kế toán viên làm việc ngay!