Hướng dẫn khách hàng chọn kế toán viên

Những gợi ý sau đây của ketoan365 sẽ giúp bạn chọn kế toán viên một cách dễ dàng.

1Xem xét các chào giá mà bạn nhận được

Đầu tiên bạn vào Menu, sau đó bạn bấm vào công việc của tôi.

5

Tiếp đến chọn tên công việc trong danh sách

q

Hãy xem một lượt những chào giá mà nhận được và chọn lọc các ứng viên tiềm năng nhất.

q-1

2Nhắn tin để trao đổi thêm

Dùng chức năng liên hệ để Nhắn tin để liên hệ và trao đổi với những kế toán viên  mà bạn thấy tiềm năng. Việc trao đổi này sẽ giúp kế toán viên hiểu yêu cầu của bạn hơn và giúp bạn tìm ra được kế toán viên phù hợp nhất.

4-1

3Giao việc cho người phù hợp

Khi đã quyết định chọn kế toán viên nào, bạn bấm nút Chấp nhận Bid trên chào giá của ketoan365 đó.

3

Nếu bạn chưa ưng ý với những kế toán viên đã chào giá, bạn có thể chủ động Mời kế toán viên khác tham gia.

4

Đăng việc để thuê kế toán viên làm việc ngay!