Hồ Sơ của Nguyến Trúc

Nguyến Trúc KẾ TOÁN VIÊN
5 năm kinh nghiệm 0 công việc đã hoạt động TP HCM
Kế toán tổng hợp

Mình là kế toán viên tốt nghiệp từ đại học kinh tế tp HCM. Gấn 5 năm làm việc, mình đã làm qua các vị trí của 1 kế toán: kế toán phải thu, phải trả, thủ quỹ, kế toán xuất hóa đơn, kế toán thuế, kế toán tổng hợp. Mình hi vong có thể trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp hoạch tìm được công việc phù hợp với bản thân mình nhất, trong đó có công việc bán thời gian.

Lịch sử công việc

  • Chưa có hoạt động nào.