Hồ Sơ của Dương Minh Trang

Dương Minh Trang Kế toán
Dưới 1 năm kinh nghiệm 0 công việc đã hoạt động Đà Nẵng
Kế toán thuế

Họ và tên : Dương Thị Minh Trang

Nghề nghiệp : kế toán thuế

Kinh nghiệm : gần 1 năm kinh nghiệm

Mình tham gia ketoan365 với mong muốn tìm kiếm việc làm ngoài giờ hành chính.

Lịch sử công việc

  • Chưa có hoạt động nào.