Hồ Sơ của Hoàng Ái Thủy

Hoàng Ái Thủy
năm kinh nghiệm 0 công việc đã hoạt động

Lịch sử công việc

 • Chưa có hoạt động nào.

Chứng chỉ

 • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về Thuế

  Tổng cục Thuế

  Tháng Chín 2018 - Tháng Mười Hai 2018

Giáo dục

 • Thạc sĩ Kế toán

  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

  Tháng Mười Một 2014 - Tháng Mười Hai 2016

 • Đại học

  Trường Đại học Kinh tế Huế

  Tháng Chín 2004 - Tháng Bảy 2008