Hồ Sơ của Hoàng Lê Nhân

Hoàng Lê Nhân
năm kinh nghiệm 0 công việc đã hoạt động

Hồ Sơ năng lực

Lịch sử công việc

 • Chưa có hoạt động nào.

Kinh nghiệm làm việc

 • Kế toán

  Chi nhánh CTCP Bốn Phương (Moonlight Hotel Hue)

  Tháng Bảy 2017 - Tháng Ba 2020

  Thực hiện công việc kế toán kho, kế toán nội bộ và kế toán doanh thu.
  Biết về phần mềm kế toán Smile và Misa SME.

Giáo dục

 • Đại Học

  Đại Học Kinh Tế Huế

  Tháng Chín 2013 - Tháng Sáu 2017

  Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp.