Hồ Sơ của Phạm Thị Ái Mỹ

Phạm Thị Ái Mỹ Kế toán viên
5 năm kinh nghiệm 0 công việc đã hoạt động Thừa Thiên Huế
Kế toán

Tốt nghiệp ngành kế toán, trường đại học kinh tế

Lịch sử công việc

  • Chưa có hoạt động nào.