Cách thuê kế toán viên trên ketoan365

huong-dan-thue-freelancer-buoc-1

BƯỚC 1

Đăng việc dễ dàng

Đăng việc làm miễn phí

Thu hút những kế toán viên giỏi nhất

BƯỚC 2

Chọn kế toán viên ưng ý

So sánh các ứng viên

Chọn 01 kế toán ưng ý nhất

huong-dan-thue-freelancer-buoc-2
huong-dan-thue-freelancer-buoc-3

BƯỚC 3

Nạp tiền và làm việc

Nạp tiền để kế toán viên bắt đầu làm việc

Quản lý việc làm online

BƯỚC 4

Nhận sản phẩm và thanh toán

Nhận sản phẩm khi hoàn toàn hài lòng

Xác nhận thanh toán cho kế toán viên

huong-dan-thue-freelancer-buoc-4

Đăng việc để thuê kế toán viên làm việc ngay!