QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Đăng công việc để cho chúng tôi biết bạn cần gì.

Duyệt qua hồ sơ, đánh giá, sau đó thuê kế toán viên phù hợp và bắt đầu công việc của bạn.

Sử dụng nền tảng ketoan365 để thảo luận chi tiết công việc

Với sự bảo vệ của chúng tôi, tiền sẽ được chi trả cho công việc của bạn hoàn thành

Công việc kế toán rất đa dạng - đây là nền tảng dành riêng cho bạn

TÌM KẾ TOÁN VIÊN PHÙ HỢP VỚI CÔNG VIỆC CỦA BẠN

Nguyến Trúc

KẾ TOÁN VIÊN

5 năm kinh nghiệm 0 công việc đã làm

PHAN THỦY

Kế toán tổng hợp

5 năm kinh nghiệm 0 công việc đã làm

Trương Thuận

Kế toán

1 năm kinh nghiệm 0 công việc đã làm

Nguyễn Thị Khánh Nhi

Kế toán

3 năm kinh nghiệm 0 công việc đã làm

Các công việc mới nhất

Khách hàng nói về chúng tôi

Cần hoàn thành công việc? Tham gia cộng đồng ketoan365!

Bắt đầu